Centrum pro doktorská studia AMU bylo založeno v září 2016 jako mezifakultní pracoviště pro podporu výzkumných a publikačních postupů v oblasti umění. CDS AMU pořádá společné kurzy pro studenty doktorských studijních programů DAMU, FAMU a HAMU, každoroční konferenci doktorandů uměleckých škol Teritoria umění a poskytuje podporu pro zahraniční badatelské pobyty doktorandů.

S CDS spolupracují Helena Bendová, Tomáš Dvořák, Jan Jiřík, Alice Koubová, Martina Musilová, Iva Oplištilová, Michal Rataj.

Kontakty najdete v jednotlivých sekcích.

Teritoria umění je vědecká konference doktorandů českých a slovenských uměleckých škol, kterou pořádá AMU každoročně od roku 2014. Jednotlivé ročníky nejsou tematicky vymezeny, prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.

teritoria.amu.cz

Srdečně zveme všechny zájemce na čtvrtý ročník mezinárodní konference doktorandů českých a slovenských uměleckých škol Teritoria umění 2017, který proběhne v úterý 23. května od 10.00 – 16.30 hod. v galerii HAMU.

 

Odborné zajištění:

Mgr. Jan Jiřík, Ph.D.
telefon: +420 234 244 510
e-mail: jan.jirik@amu.cz

Administrativní zajištění:

Ing. arch. Karolína Kotnourová
telefon: +420 234 244 517
e-mail: karolina.kotnourova@amu.cz