Centrum pro doktorská studia AMU bylo založeno v září 2016 jako mezifakultní pracoviště pro podporu výzkumných a publikačních postupů v oblasti umění. CDS AMU pořádá společné kurzy pro studenty doktorských studijních programů DAMU, FAMU a HAMU, každoroční konferenci doktorandů uměleckých škol Teritoria umění a poskytuje podporu pro zahraniční badatelské pobyty doktorandů.

S CDS spolupracují Helena Bendová, Tomáš Dvořák, Jan Jiřík, Alice Koubová, Martina Musilová, Iva Oplištilová, Michal Rataj.

Kontakty najdete v jednotlivých sekcích.

Teritoria umění je vědecká konference doktorandů českých a slovenských uměleckých škol, kterou pořádá AMU každoročně od roku 2014. Jednotlivé ročníky nejsou tematicky vymezeny, prezentační i debatní část konference nabízí v metodologicky příbuzných blocích začínajícím badatelům uměleckých i uměnovědných oborů prostor k nacházení nových diskuzních rámců a tematických souvislostí.

teritoria.amu.cz

Srdečně zveme doktorské studenty uměleckých oborů k účasti na 5. ročníku konference Teritoria umění. Abstrakty příspěvků v rozsahu 200-400 slov můžete zasílat spolu s uvedením afiliace do 18. 3. 2018 na email teritoria@amu.cz. O přijetí příspěvku budete vyrozuměni nejpozději 1. 4. 2018.

Sledujte aktuální informace a výzvy na našich webových stránkách!

Call For Abstracts ke stažení zde.

Formulář abstraktů ke stažení zde.

 

Odborné zajištění:

Mgr. Jan Jiřík, Ph.D.
telefon: +420 234 244 510
e-mail: jan.jirik@amu.cz

Administrativní zajištění:

Ing. arch. Karolína Kotnourová
telefon: +420 234 244 517
e-mail: karolina.kotnourova@amu.cz