Centrum pro doktorská studia AMU bylo založeno v září 2016 jako mezifakultní pracoviště pro podporu výzkumných a publikačních postupů v oblasti umění. CDS AMU pořádá společné kurzy pro studenty doktorských studijních programů DAMU, FAMU a HAMU, každoroční konferenci doktorandů uměleckých škol Teritoria umění a poskytuje podporu pro zahraniční badatelské pobyty doktorandů.

S CDS spolupracují Helena Bendová, Tomáš Dvořák, Jan Jiřík, Alice Koubová, Martina Musilová, Iva Oplištilová, Michal Rataj.

Kontakty najdete v jednotlivých sekcích.

Od letního semestru AR 2016/2017 mohou studenti doktorského studia žádat o finanční podporu na mezinárodní krátkodobé mobility, tj. výjezdy na konference, workshopy, dílny či individuální cílenou rešerši. Maximální délka pobytu je 10 kalendářních dnů. Jde o podporu takových mobilit, které není možné plánovat s ročním předstihem a nelze je tedy financovat z prostředků Studentské grantové soutěže, nebo jejichž délka je kratší než minimální délka pobytu stanovená pravidly programu Erasmus+. Pravidla a podmínky přidělování podpory upravuje směrnice prorektorky pro studijní záležitosti AMU.

Nejbližší uzávěrka přijímání žádostí je 28. 02. 2018.

 

Informace o mobilitách:

Prorektorka pro mezinárodní záležitosti a tvůrčí činnost:
PhDr. Ingeborg Radok Žádná
telefon: +420 234 244 507
e-mail: ingeborg.radokzadna@hamu.cz

Přijímání žádostí a závěrečných zpráv:

RNDr. Alena Kolafová
telefon: +420 234 244 514
e-mail: alena.kolafova@amu.cz