Centrum pro doktorská studia AMU bylo založeno v září 2016 jako mezifakultní pracoviště pro podporu výzkumných a publikačních postupů v oblasti umění. CDS AMU pořádá společné kurzy pro studenty doktorských studijních programů DAMU, FAMU a HAMU, každoroční konferenci doktorandů uměleckých škol Teritoria umění a poskytuje podporu pro zahraniční badatelské pobyty doktorandů.

S CDS spolupracují Helena Bendová, Tomáš Dvořák, Jan Jiřík, Alice Koubová, Martina Musilová, Iva Oplištilová, Michal Rataj.

Kontakty najdete v jednotlivých sekcích.

V LS 2017-2018 bude otevřen kurz Umělecký výzkum.

Kurz pod vedením dr. Alice Koubové nabídne blokovou výuku zahraničních hostů. Harmonogram a přesný program kurzu zveřejníme na začátku semestru. Sledujte naše webové stránky.

První kurz prof. dr. Mechthild Nagel (State University of New York, USA) proběhne 16. 2. 2018, 9:00–16:00 ve Filosofickém ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1. Více informací zde.

 

Informace o akademickém programu:

Prorektorka pro studijní záležitosti a zajišťování kvality:
doc. Mgr. Daniela Jobertová, Ph.D.
telefon: +420 234 244 506
e-mail: daniela.jobertova@damu.cz

Organizace:

Mgr. Jan Jiřík, Ph.D.
telefon: +420 234 244 510
e-mail: jan.jirik@amu.cz